LAPORAN PERSEMBAHAN YANG MASUK

GKRI  GOLGOTHA

Jl. Dinoyo 19 b

S U R A B A Y A

 Terima kasih atas partisipasinya untuk ikut menunjang kegiatan Gereja Golgotha, Sby. dalam bentuk persembahan / perpuluhan.

  Atas nama pengurus Golgotha mengucapkan banyak terima kasih sebelumnya. 

TGL.  

NAMA / CODE

 

PERSEMBAHAN PERPULUHAN untuk

Gedung

Gereja

LAIN - LAIN KETERANGAN
18/02/08   NN PALU  Rp.      850,000.- Trans ke rek.36314
22185, BCA TP,Sby
29/02/08   NN LMN  Rp.     250,000.- Trans ke rek.
07/04/08   NN PALU  Rp.    2.050.000,- 3631422185

 


e-mail us at golgotha_ministry0@yahoo.com
Base URL  http://www.geocities.com/golgotha_ministry0/